Đối tác

Vườn Quốc gia Bạch Mã

Vườn Quốc gia Bạch Mã nổi tiếng với nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của những loài động, thực vật quý hiếm, đồng thời đóng vai trò là lá phổi xanh cân bằng sinh thái của Thừa Thiên Huế. Với chiến lược nghiêm túc về xây dựng doanh nghiệp hướng đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững, Đại nam Thái Y Viện đồng hành cũng Vườn Quốc Gia Bạch Mã trong các hoạt động bảo tồn tài nguyên nguyên sinh cũng như phát triển tiềm năng du lịch phong phú nơi đây.
Vườn Quốc gia Bạch Mã

Trung Tâm Bảo Tồn Di tích cố đô Huế

Trung Tâm Bảo Tồn Di tích cố đô Huế là đối tác chiến lược với Đại Nam Thái Y Viện trong các dự án nhằm xây dựng, cải tạo để phát triển dịch vụ, du lịch tại quần thể di tích Huế.
Trung Tâm Bảo Tồn Di tích cố đô Huế

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Đại Nam Thái Y Viện cùng hợp tác xây dựng và phát triển dự án “Huế - Kinh đô Ẩm Thực đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy tinh hoa ẩm thực Huế, nâng cao hình ảnh của Ẩm thực Huế trong khu vực và trên thế giới, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô Ẩm thực”.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Hội Đông Y tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội Đông Y tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại Nam Thái Y Viện cùng hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát huy hiệu quả những bài thuốc cung đình triều Nguyễn cũng như phục hồi, phát huy mô hình Thái Y Viện triều Nguyễn để ứng dụng vào các sản phẩm văn hóa, du lịch góp phần hiện thực hóa mục tiêu khôi phục, bảo tồn và phát triển những tinh hoa văn hóa của Cung đình triều Nguyễn nói riêng và Cố đô Huế nói chung.